SHARIFA AL RASHEDIAH

Pedigree

SUHAL AL NASSER RN ASHHAL SAFIR SALAA EL DINE
AISHA
ANSATA MAJESTA ANSATA HALIM SHAH
ANSATA MALIKA
KONOUZ IMPERIAL MAHZEER IMPERIAL MADHEEN
MAAR BILAHH
IMPERIAL KALIYA IMPERIAL AL KAMAR
AK JALIYA
SHERIFA EL GABRY JAMIL AL RAYYAN ANSATA HEJAZI ANSATA HALIM SHAH
ANSATA SUDARRA
DANA AL RAYYAN ALIDAAR
ANSATA SAMARIA
AL MUNTAHA SHAREEFA SALAA EL DINE ANSATA HALIM SHAH
HANAN
SHAIKH MONHALIMA SHAIKH AL BADI
CHAFA MONHALIMA