SHAMSAN AL RASHEDIAH

Pedigree

NASEEM AL RASHEDIAH AL ADEED AL SHAQAB* ANSATA HALIM SHAH* ANSATA IBN HALIMA*
ANSATA ROSETTA*
SUNDAR ALISAYYAH* RUMINAJA ALI*
IMPERIAL SAYYAH*
NABAWEYAH EZZAIN* ANSATA ALMURTAJIZ ANSATA HEJAZI*
ANSATA SAMSARA
NK NAKEEBYA* NK HAFID JAMIL*
NABILAH
SHERIFA EL GABRY JAMIL AL RAYYAN ANSATA HEJAZI ANSATA HALIM SHAH
ANSATA SUDARRA
DANA AL RAYYAN ALIDAAR
ANSATA SAMARIA
AL MUNTAHA SHAREEFA SALAA EL DINE ANSATA HALIM SHAH
HANAN
SHAIKH MONHALIMA SHAIKH AL BADI
CHAFA MONHALIMA