SHAMS AL RASHEDIAH

Pedigree

JAMIL AL RAYYAN ANSATA HEJAZI ANSATA HALIM SHAH ANSATA IBN HALIMA
ANSATA ROSETTA
ANSATA SUDARRA ANSATA ABU SUDAN
ANSATA DELILAH
DANA AL RAYYAN ALIDAAR SHAIKH AL BADI
BINT MAGIDAA
ANSATA SAMARIA JAMILLL
ANSATA SAMANTHA
CLASSIC SHARINA -D LOHIM ANSATA HALIM SHAH *ANSATA IBN HALIMA++
ANSATA ROSETTA
LOHELIA *MORAFIC
*NABILAHH
HMT PRINCESS KARIMA