NAZAR AL RASHEDIAH

Pedigree

NASEEM AL RASHEDIAH AL ADEED AL SHAQAB* ANSATA HALIM SHAH* ANSATA IBN HALIMA*
ANSATA ROSETTA*
SUNDAR ALISAYYAH* RUMINAJA ALI*
IMPERIAL SAYYAH*
NABAWEYAH EZZAIN* ANSATA ALMURTAJIZ ANSATA HEJAZI*
ANSATA SAMSARA
NK NAKEEBYA* NK HAFID JAMIL*
NABILAH
NK NAEEMA NK HAFID JAMIL IBN NEJDY NEJDY
GHAZALA
HELALA SALAA EL DINE
ANSATA GLORIANA
NK NADIRAH ADNAN SALAA EL DINE
GHAZALA
NASHUA SALAA EL DINE
LOTFEIA